Standard Leiebetingelser

Nord-Norsk Fritid er et label under Torghatten Camping & Strandrestaurant AS (TCS) som her forstås som den juridiske utleier etter denne avtale.

 

Bestilling:
50 % av leiesummen betales ved bestilling for at reservasjonen skal være gyldig.
Resten innbetales i sin helhet til vår konto 4516 18 17299 minimum 30 dager før leieforholdets start.
Depositum kr 12.000. Dette beløpet skal ikke innbetales, men etableres med kredittkort ved utlevering av bobilen.

Om den avtalte bil skulle bli indisponert av grunner uleier ikke er ansvarlig for betales leiebeløpet og depositum tilbake og utleier ikkke klarer å skaffe erstatningsbil. Kostnader leietaker påberoper seg i denne forbindelse er ikke utleiers ansvar og dekkes ikke.

Avbestilling:
Ved evt. avbestilling inntil 60 dager før leieperiodens start refunderes leieprisen med fratrekk av et administrasjonsgebyr på kr 950,- . Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager før leieperiodens start refunderes 50 % av leieprisen. Ved avbestilling senere enn 30 dager før leieperiodens start, eller hvis leietaker ikke møter opp og henter bobilen som avtalt, beregnes hele leieprisen.

 

Ut-/ innlevering:
Utlevering og innlevering av bilen skal skje mellom kl. 0800 og kl. 1800. Andre tider for inn/utlevering kan gjøres etter avtale. Med forbehold om tilgjengelighet og mot et servicegebyr på kr 1500,-
Forespørsel om endring av tidspunkt for ut- og/eller innlevering må gjøres senest 24 timer før avtalt tid.

Ved forsinket tilbakelevering beregnes kr 500 pr time/6000 pr døgn. 
Hvis for sen levering forårsaker forsinkelser for neste leietaker, belastes også leietaker for de eventuelle merkostnader som oppstår for neste leietaker.
Disse merkostnadene kan bestå i hotellkostnader eller kostnader for å skaffe reservebil og andre følgekostnader.

Bobilen behøver ikke å vaskes utvendig før retur, men følgende punkter må oppfylles:
– Bilen skal være ryddet og rengjort innvendig.
Eventuelt kan sluttrengjøring kjøpes. Ved forhåndsbestilles koster det kr 1 275,-. (Uten forhåndsbestilling tilkommer kr 550,- pr time for rydding/vasking, i tillegg til prisen på kr 1 275,-)
– Avløpstank og WC-tank skal være tømt.
Eventuelt kan tømming kjøpes. Tømmegebyr kr 750,-
– Åpne gassflasker belastes.
Gassflaske koster kr 500,-
– Drivstofftanken skal tilbakeleveres full.
Hvis man ikke ønsker å fylle diesel selv, kommer det et tillegg på kr 350,- + kr 15,- /liter diesel.

 

Sjåfører:
Alle som leier bil hos Nord-Norsk (TCS) Fritid må være fylt 25 år, og ha hatt gyldig førerkort i minimum 2 år. Alle våre bobiler er inntil 3,5t og kan kjøres med vanlig førerkort (klasse B).

 

Bøter:
Parkeringsbøter, fartsbøter o.l. som leietaker ikke har gjort opp, belastes leietakers kredittkort i ettertid. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr 500,-.
Det er Autopass-brikker i alle bilene og evt. bompasseringer blir belastet kreditkortet til leietaker (m/MVA) i etterkant. Samt ekspedisjonsgebyr kr 250,-.

 

Leietakers ansvar:
Bobilen kontrolleres før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Ved bruk av toalettet må toalettkjemikalier og toalettpapir tilpasset campingtoaletter benyttes.
Bobilene er dyre- og røykfrie. Ved brudd på forbudet mot dyr og/eller røyking må det betales en tilleggsavgift på kr 15.000,- (totalrens, gassing og uv-behandling)
NB! Se for øvrig egen info i bobilen for ytterligere opplysninger.

 

Forsikring:
Nord-Norsk Fritid (TCS) følger norsk lov hva gjelder forsikring. Bilene har full kasko+. Det er viktig å merke seg følgende punkter:
• Forsikring dekker ikke skade/uhell dersom fører er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
• Forsikringen dekker heller ikke skader påført bilen som resultat av uaktsom kjøring.
• Vår forsikring har en egenandel på kr 12.000,-. Dette betyr at du som leietager betaler inntil kr 12.000,- pr skade.
• Innvendige skader dekkes ikke av forsikringen og vil bli taksert av utleier og trukket av depositumet, eventuelt direktebelastet leietaker.

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding.

Kjørelengde:

I leieprisen er 2000 km pr uke inkludert, ved overskridelse av dette beregnes det kr 4 pr ekstra km.

Havari:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og restleie fås da tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Kompensasjon for annen planløsning i den alternative bilen gis ikke. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fås ingen refusjon.
Nord-Norsk Fritid er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser / avbrutt ferie p.g.a. oppståtte feil / mangler ved bilene.